Anane mung tresna kalih welasku
Anane mung iki sing tak nduweni
Daya-daya ngganduli, daya-daya nangisi
Kesandhung-sandhung aku maksane atimu

Gapuk, meh tumbang, tak gawe-gawe dhewe
Ra isa ngukur, kurang kesadharanku

Kekarepanku, yen pancen dadi siji
Isa ngrumat lan baturi
Tekan besok nganti pethuk pati
Urung kewujud, kowe kesusu mutusi

Aku sembrana ning ra sepira
Malah dadi perkara
Nanging ra papa ketula-tula
Dadi tulisan kanggo cerita tuwa

Anane mung tresna kalih welasku
Anane mung iki sing tak nduweni
Daya-daya ngganduli, daya-daya nangisi
Kesandhung-sandhung aku maksane atimu

Gapuk, meh tumbang, tak gawe-gawe dhewe
Ra isa ngukur, kurang kesadharanku

Kekarepanku, yen pancen dadi siji
Isa ngrumat lan baturi
Tekan besok nganti pethuk pati
Urung kewujud, kowe kesusu mutusi

Aku sembrana ning ra sepira
Malah dadi perkara
Nanging ra papa ketula-tula
Dadi tulisan kanggo cerita tuwa

Anane mung tresna kalih welasku

MusikLib

Artis

:

Judul

:

Kalih Welasku

Published

:

February 24, 2024