Dek jaman berjuang
Njur kelingan anak lanang
Mbiyen tak openi
Ning saiki ana ngendi?

Jarene wis menang
Keturutan sing di gadang
Mbiyen ninggal janji
Ning saiki apa lali?

Ning gunung tak cadongi sega jagung
Yen mendung tak silihi caping gunung

Sukur bisa nyawang
Gunung desa dadi reja
Dening ora ilang
Nggone pada lara lapa

Jarene wis menang
Keturutan sing di gadang
Mbiyen ninggal janji
Ning saiki apa lali?

Dek jaman berjuang
Mangan ora mangan
Mlaku bebarengan

Ning gunung tak cadongi sega jagung
Yen mendung tak silihi caping gunung

Sukur bisa nyawang
Gunung desa dadi reja
Dening ora ilang
Nggone pada lara lapa

Dening ora ilang
Nggone pada lara lapa

MusikLib

Artis

:

Judul

:

Caping Gunung

Published

:

February 25, 2024