Seprene nggonku ngenteni janji
Janji prasetyaning ati
Kadung tresna mring sliramu, wong ayu
Ra eling dina lan wektu

Ing ati katon ra bisa ilang
Saya suwe, saya ra karuan
Najan mung tansah nggadhang
Aku samar yen sliramu ra kelingan

Cah ayu tak anti-anti
Ja pijer semaya wae
Aku tresna karo kuwe
Tegane atimu saya gawe lara
Iku ra prayoga

Aku ora bakal mundur
Aku ora bakal mlayu
Yen durung nyandhing sliramu
Ukurane tresna dudu bandha
Nanging lungiting asmara

Seprene nggonku ngenteni janji
Janji prasetyaning ati
Kadung tresna mring sliramu, wong ayu
Ra eling dina lan wektu

Ing ati katon ra bisa ilang
Saya suwe, saya ra karuan
Najan mung tansah nggadhang
Aku samar yen sliramu ra kelingan

Cah ayu tak anti-anti
Ja pijer semaya wae
Aku tresna karo kuwe
Tegane atimu saya gawe lara
Iku ra prayoga

Aku ora bakal mundur
Aku ora bakal mlayu
Yen durung nyandhing sliramu
Ukurane tresna dudu bandha
Nanging lungiting asmara

Ukurane tresna dudu bandha
Nanging lungiting asmara

MusikLib

Artis

:

Judul

:

Lungiting Asmoro

Published

:

February 25, 2024