Di mana-mana
Di kampung, di kota
Tos kakoncara
Ku nikmat rasana

Sampeu asalna
Teu diréka-réka
Naon namina?
Duh, matak kabita

Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosna teu luhur
Ku sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih

Mangga cobian
Bilih panasaran
Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangan

Di mana-mana
Di kampung, di kota
Tos kakoncara
Ku nikmat rasana

Sampeu asalna
Teu diréka-réka
Naon namina?
Duh, matak kabita

Peuyeum Bandung kamashur
Pangaosna teu luhur
Ku sadaya kagaleuh
Sepuh jeung murangkalih

Mangga cobian
Bilih panasaran
Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangan

Peuyeum ti Bandung
Henteu sambarangan

MusikLib

Artis

:

Judul

:

Peuyeum Bandung

Published

:

February 23, 2024