Sabilulungan dasar gotong royong
Sabilulungan sifat silih rojong
Sabilulungan genteng ulah potong
Sabilulungan persatuan tembong

Tohaga rohaka
Teguh tangguh perbawa sabilulungan
Sadia sajiwa
Segut singkil ngabasmi pasalingsingan

Sabilulungan hirup sauyunan
Sabilulungan silih pikaheman
Sabilulungan tulung tinulungan
Sabibilulungan kukuh persatuan

Santosa samakta
Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
Saihwan sapahan
Nagri nanjung berekah sabilulungan

MusikLib

Artis

:

Judul

:

Sabilulungan

Published

:

February 23, 2024