Gambang suling kumandang swarane
Thulat-thulit, kepenak unine
Unine mung nrenyuhake
Bareng lan kentrung, ketipung, suling
Sigrak kendangane

Gambang suling kumandang swarane
Thulat-thulit, kepenak unine
Unine mung nrenyuhake
Bareng lan kentrung, ketipung, suling
Sigrak kendangane

Gambang suling kumandang swarane
Thulat-thulit, kepenak unine
Unine mung nrenyuhake
Bareng lan kentrung, ketipung, suling
Sigrak kendangane

Gambang suling kumandang swarane
Thulat-thulit, kepenak unine
Unine mung nrenyuhake
Bareng lan kentrung, ketipung, suling
Sigrak kendangane

MusikLib

Artis

:

Judul

:

Gambang Suling

Published

:

February 23, 2024